БУГАРИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА | ОКУПАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (20)

Партизанското движење беше скромно и неефикасно

Отпорот се појави во форма не на партизанска борба - како во Југославија или Грција, каде што големи групи се движеа по селата - туку како урбан тероризам и саботажи спроведени од мали групи од три до шест мажи и жени. Дури подоцна се појавија поголеми чети и баталјони, како „Јаким Цоков“ (на фотографијата)

Маршал Ли Милер

Премиерот Багрјанов сметаше дека партизанското движење треба да биде скршено на еден или друг начин – или асимилирано или уништено – пред Црвената армија да се приближи многу поблиску до Бугарија

СССР не беше во војна со Бугарија, но беше консултиран од западните сојузници за мировните преговори и побара да испрати набљудувач. Во средината на март 1944 година, Молотов му рече на американскиот амбасадор Хариман дека верува оти е прерано да се разговара за условите за бугарско предавање, бидејќи сојузничките сили сѐ уште се премногу далеку за да ја поддржат Бугарија доколку се обиде да ја напушти Оската. Западните дипломати сè уште не беа сигурни во однос на односот на Русија кон Бугарија и се сомневаа дека Советите можеби планираат да ја користат Бугарија за да го прошират своето влијание на Балканот. Извештајот подготвен за американскиот заменик државен секретар, Едвард Стетиниус, ја сумираше оваа можност: „Славјанската врска меѓу Русија и Бугарија и традиционалната амбиција на Русија да имаат сигурен пристап до медитеранскиот басен за да создадат можности за интерес во однос на советска улога во одредувањето на диспозицијата што треба да ја направи Бугарија. Дали советската влада, на пример, ќе инсистира на проширена и зајакната Бугарија, оживувајќи ги бугарските претензии кон Северна Добруџа и ќе се залага за долгогодишното инсистирање на Бугарија за излез на Егејското Море?“

Советите, наводно, им рекле на Бугарите дека ќе се создаде силен словенски блок што ќе биде доминантна сила во светската политика, а на Бугарија ѝ било препорачано да се приклучи додека има уште можност. Советскиот отправник на работите во Софија беше во близок контакт со Татковинскиот фронт и отворено се состана со лидерите на опозицијата Мушанов и Гичев, кои прифаќаа наклонет став кон Русија. Дури и официјалното бугарско владино радио започна повторно да емитува руска музика.

Сепак, растеше доказот дека, според зборовите на еден извештај на Западот, „Русија игра двојна игра во Бугарија“.Советската влада ја прифати декларацијата за неутралност на Багрјанов од 17 август, но советската легација во Софија им велеше на локалните комунисти дека не биле преземени такви активности. Од друга страна, додека бараше пријателски односи со Советскиот Сојуз, владата на Багрјанов вложуваше максимални напори да го искорени комунистичкото партизанско движење; во советските очи ова го означи Багрјанов како лицемер и фашист.

Комунистичкото движење за вооружен отпор во Бугарија беше генерално слабо организирано, слабо вооружено и слабо водено. На 24 јуни 1941 година, два дена по германската инвазија на Советскиот Сојуз, Бугарската комунистичка партија формираше Централна воена комисија (ЦВК) и повика на вооружена борба против „германските угнетувачи и нивните бугарски лакеи“. Но, членовите на партијата во никој случај не беа ентузијазистички од нивната нова улога, особено затоа што видоа голем број свои водачи брзо заробени од бугарската полиција. Оние неколку водачи што останаа набргу беа принудени да заклучат дека отпорот ја чини партијата многу повеќе од постигнатите резултати. Според еден, Трајчо Ростов, обидувајќи се да спроведе кампања на насилство, БКП ризикуваше „изолација од народните маси и можност да мора да ги сноси товарите на борбата сама“.

Премиерот Багрјанов на аграрниот водач Димитар Гичев (на фотографијата) му објаснуваше: „Па, барем купив три месеци за Бугарија“. Но, реакцијата на Гичев беше пореална: „Изгубивте три вредни месеци за Бугарија!“

Други тврдеа дека подобра политика ќе биде да се почека додека условите станат поповолни за партиската активност, па дури и ЦВК призна дека вооружениот отпор во ова време служел само за да ја исцрпи партијата.

Статистиката многу варира во однос на бројот на партизански напади во текот на 1941 година, но разумна проценка би била два во јули, околу дваесетина во август и околу десетина во септември. Повеќе од половина од овие напади беа во „новите земји“ – териториите неодамна припоени кон Бугарија – и затоа не ѝ припаѓаа на редовната бугарска комунистичка организација. Вториот случај вклучуваше индивидуален чин на саботажа од страна на Леон Таџер, еврејски комунист, кој запали големо количество нафта и бензин во депото во Русе и уби невооружен германски војник. По неговата егзекуција за саботажа, тој стана главен херој на отпорот. Засилената владина безбедност и „привремените успеси на фашистичките војски на Источниот фронт“, сепак, ги обесхрабруваа сите следбеници. До крајот на 1941 година, повеќето партизански групи беа уништени или намалени на неколку борци.

Русите се обидоа да им помогнат на бугарските партизани испраќајќи бугарски емигрантски агенти во земјата со подморница и падобрани во август и септември 1941 година, но немаа поголем успех од локалните комунисти; земјата едноставно не беше подготвена за револуција. Главен хендикеп за партизаните беше тоа што Бугарија не беше окупирана земја. Вооружените напади и саботажите требаше да бидат насочени не против Германците, туку против сограѓаните Бугари.

Бугарија беше остров на мирот во воено море; дури и оние кои беа против Оската и не беа воодушевени од територијалните придобивки не можеа да негираат дека надворешната политика на царот оствари значителен успех. Така, за време на раниот дел од војната, партизаните не беа во можност да добијат голема поддршка од народот.

ПАРТИЗАНСКОТО ЗАЖИВУВАЊЕ ВО 1943 

Руската победа кај Сталинград во јануари 1943 година ги оживеа деморализираните бугарски комунисти и доведе до обновување на партизанската активност. Таква инспирација беше очајно потребна. Веќе десеткуваното раководство на партијата претрпе сериозен неуспех во пролетта 1942 година кога полицијата ги уапси Траичо Ростов, Антон Иванов, „подморникот“ Цвјатко Радоинов и други водачи за време на „Аферата Заимов“.

Дури и по Сталинград, борбеното бугарско движење на отпорот не прерасна одеднаш во целосна партизанска кампања. Без оглед на ситуацијата на Источниот фронт, царската влада имаше голема контрола во Бугарија. Комунистичката партија остана измачувана од „капитулантски став“ толку сериозен што голем број другари ослободени од концентрационите логори избраа да се вратат во логорите отколку да станат партизани. Многу членови на БКП продолжија да веруваат дека партијата треба да ги зачувува своите сили наместо да се занимава со активност што може да ги загрози нејзините кадри.

Германскиот разузнавачки извештај од 1 јули 1944 година проценува дека партизанските сили пораснале на 12.000 души, од ​​кои половина дејствувале на окупираните територии во Македонија и Грција

Отпорот се појави во форма не на партизанска борба – како во Југославија или Грција каде што големи групи се движеа по селата – туку како урбан тероризам и саботажи спроведени од мали групи од три до шест мажи и жени. Членовите на овие „борбени групи“, за разлика од партизаните, обично имаа работни места и легални живеалишта во градовите. На 13 февруари 1943 година, екстремниот националистички водач генерал Христо Луков беше застрелан од борбена група, наводно предводена од 19-годишна девојка, Виолета Јанкова. На 15 април 1943 година, борбена група го уби Сотир Јанев, претседател на Комитетот за надворешни работи на Народното собрание. Две недели подоцна, на 3 мај, тимот на Јанкова го уби полковникот Пантев, шефот на Воениот трибунал во Софија. По пролетните инциденти од 1943 година, зголемената полициска активност и комунистичките загуби ја обесхрабруваа партијата од понатамошните напори за урбан тероризам. По овие акции, положбата на борбените групи во Софија стана потешка. Во Софија останаа само индивидуални борци. 

Партизанските единици на село имаа многу помалку влијание и, барем во текот на 1943 година, беа нешто повеќе од иритација. Урбаната терористичка кампања и неуспесите како резултат придонесоа за растот на партизанското движење принудувајќи многу комунисти да бегаат во планините. Ним таму им се придружија и други, инспирирани од Сталинград. Нивниот број не беше голем, но стапката на раст беше импресивна: проценката на полицијата за 180 партизани во јануари 1943 година се удвои до март и повторно се удвои до јуни. Постигнувањата беа помалку импресивни. Иако бројот на „партизански“ напади во овој период се зголеми од 12 во јануари до 58 во март и 145 година во јуни, повеќето од нив имаа мало значење, а мнозинството беа помали саботажни акти отколку напади од партизански групи.

Бугарските партизани ги создадоа првите две бригади во Бугарија во април 1944 година, проследени со уште две во мај. Иако Филов во својот дневник во март забележа дека растечките комунистички сили сè уште не претставуваат никаква закана, до крајот на април тој и неговиот ко-регент, генерал Михов, се загрижија за бројот и обемот на партиските успеси. И Михов и германските советници во Софија опишаа голем дел од бугарското воено планирање како „скриено, детално и книжливо“, и Германците ја критикуваа несоодветното разузнавање на армијата и лошата радио дисциплина (Klartextfunken). 

Самите партизани не беа целосно ефикасни, поради недостаток на оружје и соодветна обука. Така, тие останаа само потенцијална закана отколку реална опасност.

БРИТАНСКА ПОМОШ ЗА ПАРТИЗАНИТЕ

Британската влада се обиде да им помогне на бугарските партизани со оружје и советници, но немаше многу успех. Уште во летото 1943 година, Единицата за специјални операции (SQE) се обиде да воспостави контакт со партизаните. Тим под мајор Мостин Дејвис скокна со падобран во Србија во август 1943 година и макотрпно си го проби патот до границата со Бугарија, каде во јануари 1944 година му се придружи капетанот Френк Томпсон, комунистички симпатизер, кој зборуваше течно бугарски. Овој тим воспостави врска со Владо Тричков од партизанскиот генерален штаб и се подготви да ги следат други советодавни тимови. Катастрофата ја стигна мисијата во март 1944 година и Мостин Дејвис беше убиен.

Британците, исто така, им ветија на партизаните големи испораки на оружје и залихи преку воздух. Но, поради недостаток на авиони, лошо време, неточни падови на снабдување и неисправни комуникации, испораките беа многу помали отколку што се очекуваше. За време на еден период, беа направени само три од петнаесетте ветени испораки. Партизаните веќе беа многу сомнителни кон британските мотиви и овие неуспеси ги припишуваа на намерна политика на ограничување на силата на комунистите.

Политиката на владата кон комунистите и другите создавачи на проблеми беше чудно неконзистентна. Од една страна, полицијата постапуваше со огромна бруталност против заробените партизани и слободно користеше терор и тортура врз селата за кои се сомневаше дека се сочувствителни на востаниците. Од друга страна, значителен број приведени комунисти беа ослободени во различни периоди од војната, особено во 1942 година.

Иван Козарев од село близу Банско, Пиринска Македонија, ја почна партизанската војна во Бугарија на 27 јуни 1941 година, убивајќи двајца полицајци кои сакале да го уапсат. Тој е првиот партизан на Балканот. Неговото име го носи и улица во Скопје

Германскиот разузнавачки извештај од 1 јули 1944 година проценува дека партизанските сили пораснале на 12.000 души, од ​​кои половина дејствувале на окупираните територии. Овие сили, се наведува во извештајот, сè уште не претставуваат „никаква сериозна опасност“ за режимот, но рапидно растат. Оваа сила не мора да се рефлектира во делувањето на одделните партизански единици. Бригадата „Георги Димитров“, на пример, беше блокирана во планините од страна на големите армиски единици од мај до септември и постигна многу малку. Групата „Васил Левски“ во областа Варна беше една од најактивните партизански единици – властите ја проценија нејзината сила на 3.000, иако всушност имаше само 150 члена 

Премиерот Багрјанов сметаше дека партизанското движење треба да биде скршено на еден или друг начин – или асимилирано или уништено – пред Црвената армија да се приближи многу поблиску до Бугарија; карактеристично, тој ги избра обете алтернативи. Тој им понуди амнестија на партизаните на почетокот на август, а во исто време започна огромен напор („Операција Богдан“) за уништување на партизанските состави во Средна Гора. Двата обиди не успеаја. Охрабрени од рускиот напредок на Балканот, партизанското движење го продолжи својот брз раст. Вкупниот број на партизани се искачи од околу 4.000 на почетокот на летото 1944 година на приближно 10.000 до крајот на летото. Во споредба со партизанските сили во Југославија и Грција, тие беа речиси незначителна сила. Во извештајот на германското разузнавање за Балканот во средината на август 1944 година се наведени силата и локацијата на секоја поголема партизанска единица во Југославија и Грција и идентификувани две партизански единици во бугарско окупираната Вардарска Македонија. Сепак, воопшто не беа прикажани единици за Бугарија.

Бугарските партизани, дури и при врвна моќ, беа премногу слаби за да можат сами да ја преземат контролата врз државата. Сепак, тие сметаа дека ќе биде понижувачки за една партија што се гордее со својата револуционерна традиција пасивно да чека ослободување од Црвената армија. Тие исто така веруваа дека мора веднаш да дејствуваат за да ја обезбедат својата позиција во повоената влада. Затоа, комунистите побараа поддршка од бугарската армија, која долго време ги прогонуваше партизаните, но сега беше парализирана од страв од руското напредување.  (Продолжува)