МОК ги смени правилата за избор на домаќин на Олимписките игри

Меѓународниот олимписки комитет (ИОК) направи промени во Олимписката повелба кои се однесуваат на процесот на избор на домаќини на Игрите. Се укинува условот дека главниот град на Олимпијадите треба да биде избран седум години пред да бидат отстранети.

Покрај тоа, се укинува и клаузулата дека натпреварите треба да се одвиваат токму во Олимпискиот град.

За ИОК, достапноста на трајни или привремени спортски и инфраструктурни објекти сега ќе биде приоритетна.

ИОК, исто така, ќе ја укине работата на Комисијата за евалуација, бидејќи има намера да создаде друго тело кое ќе биде одговорно за интеракција со кандидатите за Олимписките игри.