Наставниците недоволно дигитално писмени, паѓа интернетот од онлајн наставата

Денеска, Владата ќе расправа за онлајн наставата, но проблем е што наставниците дигитално се помалку писмени од уцениците, а и системите на Интернет паѓаат од оптовареност и не можат да го издржат тој глобален наплив.

Најдено е флексибилно решение но прашање е како ќе се признае тоа образование и дали. За сега тоа е мерка за да се држат децата ангажирани, а тоа не е реална настава. До сега нема земја што организирала кредибилна онлајн настава. Денес ќе се соопштат мерките во оваа сфера.(С.Ј.)