Нема повеќе зимско и летно сметање на времето

Претставниците во Европскиот парламент денеска гласаа за предлогот на Директивата за укинување на поместувањето на часовникот, условен од промената на годишните периоди и ставањето вон сила на Директивата 2000/84 / ЕЗ на пленарната седница во Стразбур.
Последното заедничко поместување на часовникот на летно сметање на времето треба да се случи во последната недела на март 2021 година, а земјите членки кои сакаат да останат на зимското сметање на времето треба да го сменат своето стандардно време во последната недела на октомври 2021 година.
По денешното гласање, Европскиот парламент е подготвен за понатамошни преговори со Советот на министри.