Иванов ги предлага Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за судии на Уставниот суд

Претседателот на Македонија, Ѓорге Иванов, ги предложи Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за судии на Уставниот суд. Согласно уставните овластувања на претседателот, предлозите за двајца нови судии на Уставниот суд се доставени до Собранието.Пред донесувањето на одлуката, претседателот Иванов извршил консултации со релевантни фактори од оваа област.

– Претседателот Иванов како и досега, така и во иднина, ќе се води исклучиво од квалитетот и професионалноста на личностите кои ги предлага. Македонскиот претседател смета дека со предлозите на Дарко Костадиновски и Осман Кадриу, Уставниот суд ќе добие судии кои најодговорно ќе ја извршуваат функцијата за време на нивните мандати, велат од претседателскиот кабинет.

Дарко Костадиновски е доктор на правни науки на Универзитетот„ Свети Кирил и Методиј“ од областа на меѓународното право. Докторирал на тема „Советодавната надлежност на Меѓународниот суд на правдата: правни последици од советодавните мислења на Судот“ и е автор на книгите „Меѓународна арбитража“ и „Меѓународниот суд на правдата – неопходност од реформи и промени (Советодавните мислења на Судот и нивните импликации)“.

Костадиновски како предлог за уставен судија, доаѓа од местото државен советник за надворешна политика во кабинетот на претседателот. Член е на кабинетот од 2001-та година во тогашниот кабинет на претседателот Борис Трајковски. Од 2006 година продолжува неговиот ангажман, раководејќи со одделението за Европската унија и НАТО во кабинетот на претседателот Бранко Црвенковски.

Тој во 1998 година работел на проект на УСАИД за подготовка на закони во Собранието и бил набљудувач во рамки на проектот на Советот за радиодифузија за мониторинг и анализа на електронските медиуми. Во 2015 година, Костадиновски е назначен на функцијата пратеник на Македонија во Алијансата на цивилизациите на Обединетите нации.

Осман Кадриу е истакнат и реномиран правник во Македонија. Како предлог за уставен судија доаѓа од академската заедница, како професор на Факултетот за правни науки на ФОН, експерт во областа на облигационото право.

Тој има повеќедецениски стаж во областа на правните науки како судија во Општинскиот суд во Кичево, член на Републичкиот судски совет и адвокат. Повеќе од десет години, Кадриу бил ангажиран како професор на Правниот факултет на државниот универзитет во Тетово во граѓанско-правната област.

Постдипломските студии во областа на граѓанско-правната област ги завршил на правниот факултет во Белград, а има докторирано на истиот факултет на тема „Незаконитиот престанок на работен однос и одговорност на претпријатието за штета”.

Кадриу има објавено четири книги од граѓанско-правната област, трудово-правните односи и политичкиот систем. Автор е на повеќе од 50 библиографски единици – научни теми и статии објавени во познатите стручни списанија во Македонија и странство.

Костадиновски и Кадриу треба да дојдат на местото на судијките Наташа Габер Дамјановска и Гзиме Старова, на кои мандатот им заврши во октомври годинава. Тие беа избрани за судии на Уставен на предлог на претседателот Бранко Црвенковски во 2008 година