Намален бројот на родени, зголемен бројот на умрени

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во второто тримесечје од 2018 година, во споредба со истиот период од претходната година, е намален за 6,3 проценти и изнесува 5.160 живородени деца, покажуваат податоците на државниот завод за статистика.
Бројот на умрените лица во второто тримесечје од 2018 година бележи зголемување од 1,1 процент во споредба со истото тримесечје од 2017 година и изнесува 4.683 лицa, а од нив 17 се умрени доенчиња.
Природниот прираст изнесува 477, што значи, за толку лица бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица.