Затворена врата за претставниците на ВМРО-ДПМНЕ во Регулаторната комисија

Фото:Борис Грданоски