Затворена врата за претставниците на ВМРО-ДПМНЕ во Регулаторната комисија


Фото:Борис Грданоски