Во Србија за осум месеци имало 1,66 милијарди евра странски инвестиции, за 28,9 отсто помалку од лани

Во првите осум месеци, Србија имаше нето прилив на странски директни инвестиции (СДИ) во износ од 1,66 милијарди евра, што е за 28,9 проценти помалку отколку во истиот период минатата година, се наведува во новиот број на МАТ, пренесува Блиц.

Факт е дека приливот на СДИ во Србија се намали како резултат на пандемијата со КОВИД-19 во споредба со минатата година, но контракцијата е послаба во споредба со глобалните текови на СДИ, каде што имаше пад за 49 оттссто, особено во споредба со нашето европско опкружување“.

Нето приливот на странски директни инвестиции во Србија беше помал за 677,6 милиони евра во првите осум месеци отколку во истиот период во 2019 година.

Како што е наведено, приливот врз основа на СДИ на нерезиденти во Србија изнесува 1,72 милијарди евра, што е помалку за 807,5 милиони евра или 31,9 проценти.

Нето приливот на портфолио инвестициите изнесува 1,4 милијарди евра или 1,2 милијарди евра повеќе. Нето одливот по основ на други инвестиции (готовина и депозити, финансиски заеми и трговски заеми) изнесува една милијарда евра, додека во периодот јануари-август 2019 година е забележан нето прилив од 846,4 милиони евра.

Во рамките на другите инвестиции е забележано зголемување на депозитите на домашните деловни банки во странство во износ од 457,5 милиони евра.

Исто така, во периодот јануари-август 2020 година, има зголемување на нето кредитните обврски (нето зголемување на финансиските обврски) на деловните банки (во износ од 625,2 милиони евра) и на компаниите (во износ од 290,6 милиони евра), додека државниот сектор забележа намалување на нето-кредитните обврски во износ од 60,3 милиони евра.

Побарувањата по основ на трговски кредити (побарувања по основ на ненаплатен извоз на стоки) се зголемија за 672,9 милиони евра, додека по истата основа имаше намалување на обврските (по основ на неплатен увоз на стоки) во износ од 808,4 милиони евра).

Експертите за МАТ наведуваат дека нето-приливот на СДИ во Србија во периодот јануари-август годинава овозможува целосно покривање на дефицитот на тековната сметка (103,7 проценти).

Според првичните проценки, околу 60 проценти од СДИ се инвестирани во разменливи сектори, пред се во преработувачката индустрија (32,9 проценти) и во сообраќајот (20,7 проценти), проследено со градежништво (13,7 проценти) и финансискиот сектор (7 проценти).

Најмногу инвестиции во Србија дошле од европски земји (околу 68,4 проценти од земјите на ЕУ и околу 5,3 проценти од Русија) и од азиски земји (околу 20,2 проценти), пред се од Кина (околу 18,9 проценти).