Повисоки нивоата на дел од реките

Нивото на Вардар кај Велес и кај Демир Капија е над декемврискиот просек, а е намалено кај Скопје Зајчев Рид и кај Јегуновце. Зголемено ниво Управата за хидрометеоролошки работи регистрира и на Црн Дрим кај Ложани и на Сатеска кај Ботун. Под просекот за овој период од годината се и нивоата на реките Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска Бања, Крива Река кај Крива Паланка, Брегалница кај Берово и на Црна Река кај Новаци. Дојранското Езеро е минимално зголемено од просекот за декември, а нивоата на Охридското и на Преспанското Езеро и натаму се во рамки на просекот.