Албанија со најголем број затвореници во регионот

Според бројот на жители, Албанија има најголем број затвореници во регионот. Според податоците прибрани од Организацијата Призон Стадис (Prison Studies) објавени во „World Prison Brief“, бројот на затвореници во Албанија на 100.000 жители изнесува 193. Во споредба со земјите во регионот, ова е најголем број.

Во земјите од Западен Балкан, по Албанија, се Црна Гора и Србија со по 174 затвореници, па Македонија со 134 затвореници на 100 илјади жители.

Најмалку затвореници во Западен Балкан имаат Косово и Босна и Херцеговина, 106, односно, 73 затвореници на 100 илјади жители.

Што се однесува до европскиот континент, во источниот дел, доминираат главно поранешните комунистички земји. Русија е првата земја во Европа, каде што според податоците за 2018 година, бројот на затвореници изнесува 400 на 100 илјади жители. Голем број затвореници исто така имаат и балтичките земји и Белорусија, каде што бројот на затвореници надминува 200 на 100 илјади жители.

И Турција е рангирана меѓу земјите со голем број затвореници, каде на 100 илјади жители има 287 затвореници. По обидот за државен удар во оваа земја, зголемен е бројот на затвореници.

Најголем број затвореници во светот во 2018 година има во САД, каде според објавените податоците на 100 илјади жители, има 655затвореници. Латиноамериканските земји, исто така, имаат голем број на затвореници, додека најголем број затвореници има во Бразил 323 затвореници на 100 илјади жители.

Во Азија, најголем број затвореници има во Тајланд, 520 затвореници на 100 илјади жители.