Завршни зборови за случајот „Софтвери“, судењето продолжува на 12 јуни