(Видео) Овде е добро

Десетина млади луѓе од Македонија зборуваат дека и во земјава може да се направат убави работи и да се напредува во знаењето и во уметноста.