Почина Владимир Голубовски, пратеник во првиот Парламент

Почина Владимир Голубовски, пратеник во првиот пратенички состав на Парламентот.

Роден е во 1946 година во Скопје, дипломирал електро-технички науки.

Владимир Голубовски беше претседател на ВМРО-ДП и во деведесеттите години се залагаше за создавање на првата самостојна македонска држава.