Македонски интелектуалци му пратија писмо на Вартоломеј


 

„Го очекуваме и конечното решавање на административниот статус на нашата црква, а тоа е доделување на томос за автокефалност од ваша страна, бидејќи единствено Вселенскиот патријарх има историско и канонско право да доделува автокефалност. Со тоа практично ќе се потврди црковниот суверенитет, како државотворност на нашата татковина и на македонскиот народ и на сите граѓани во неа“, пишува во писмото на кое, меѓу другите се потпишани и професорорите Марјан Ѓуровски, Методи Чепреганов, Цане Мојаноски, Људмил Спасов, Весна Ѓиновска Илкова, академик Газанфер Бајрам, генерал Мирослав Стојановски, д-р Аспазија Софијанова, поетот Раде Силјан.