Бундесбанк: Државите од истокот на ЕУ намалуваат разлики во благосостојбата

Разликата помеѓу „новите“ и „старите“ членки на Европската унија е се помала. Тоа го покажува и анализата на германската централна банка. Според најновиот месечен извештај на германската Бундесбанк за напредокот во процесот на приближување на „новите“ земји на исток и југоисток во однос на „старите“ земји од Европската унија, разликите упорно се намалуваат .

Анализата која ги опфаќа Бугарија, Чешка, Естонија, Хрватска, Латвија, Литванија, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија, укажува дека, и покрај слабоста на глобалната економија, БДП во просек имал раст од 4,3 отсто минатата година . Во 2017 година, тој раст бил 4,8 проценти.

Ова значи дека овие земји се приближуваат кон просекот на ЕУ: во 2013 година тие учествуваа со 41 процент, а во 2018 година веќе 46 проценти од просечниот БДП по глава на жител во Европската унија. Ако тоа се релативизира врз куповната моќ, тогаш овие „нови“ земји се искачија од 67 на 72 проценти од просекот на ЕУ.

Ваква анализа редовно подготвува германската централна банка, пред се, за компании и компании во Германија кои се заинтересирани за куповната моќ на граѓаните во тие земји, за да можат да ги пласираат своите производи таму. Аналитичарите на Бундесбанк исто така забележуваат зголемена поврзаност и зависност на тие земји од меѓународната трговија и интеграција во заедничкиот пазар.