Собранието ќе има пет потпретседатели

Собранието на Република Македонија на денешната 12. седница ја усвои Предлог-одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија.

Според одлуката, Собранието ќе има пет потпретседатели кои се избираат од редот на пратеници кои припаѓаат на различни политички партии застапени во Собранието.

Бројот на потпретседатели го утврдува Собранието по предлог од претседателот на Собранието.