Парламентарни избори во Куба


Повеќе од осум милиони Кубанци денеска избираат 605 членови на Националното собрание.

Во изборниот процес има толку кандидати колку што има места во Парламентот. Од нив, 548 се членови на Кубанската комунистичка партија, а останатите се одобрени од неа.

На денешните парламентарни избори Кубанците ќе изберат и 1.265 делегати во 15 провинциски собранија.

Првата седница на новиот парламент ќе се одржи на 19 април кога ќе биде избран наследник на 86-годишниот претседател Раул Кастро. Се очекува тоа да биде вицепретседателот Мигел Диас – Канел.