Владата ќе ја одржи 96-та седница

На денешната 96.  владина седница ќе бидат разгледани информации во врска со потребата за склучување Анекс на договор за доделување финансиска поддршка меѓу Владата на Република Македонија и повеќе од 20 – тина компании во земјата.

На предлог на Министерство за здравство Владата ќе дебатира за предлог-закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства.

Пред министрите, како што соопшти владината прес-служба,  денеска ќе се најдат и неколку проекти на Министерството за труд и социјална политика. Меѓу нив се предлог – програмата за дополнување на програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година, како и информацијата за текот и прогресот за отворање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија.

Како материјал за информирање Владата ќе ја разгледа информација за претставувањето на книжевното творештво на авторите од Република Македонија на меѓународните саеми за книга.

На предлог, пак, на Министерството за финансии на 96-та седница министрите ќе дискутираат и за извештајот за завршени преговори за склучување на договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно- правни односи, со усогласен текст на договорот.