Виртуелна прошетка низ вилата на Јованка Броз

Публиката ќе може да види виртуелна реконструкција на внатрешноста на куќата во која живеела сопругата на Тито по неговата смрт во галеријата Матица Српска


 

Србија– Експерти од областа на уметноста со техника на виртуелна реалност реконструирале како изгледала внатрешноста на куќата во која живеела Јованка Броз по смртта на нејзиниот сопруг Јосип Броз Тито, југословенски комунист и доживотен претседател.

Виртуелна реконструкција на домашниот простор и предмети публиката утре ќе може да види во Галеријата на Матица Српска во Нови Сад, како дел од придружната програма на изложбата „Партизанка и фрагонар. Збирка слики од Јованка Броз“.

Кога изложбата беше отворена во мај, нејзините автори, кустосот на оваа галерија, Никола Ивановиќ и вишиот кустос на Музејот на Југославија, Ана Паниќ, рекоа дека таа е збирка на спомени и дека сведочи за едно време, земја која повеќе не постои и нејзин „прв пријател“.

Сега, во придружната програма, конзерваторката на галеријата Матица Српска, Снежана Мишиќ, пред присутните ќе ја претстави работата за реконструкција на просторот на вилата, која е претставена со помош на модул за виртуелна реалност.

„Дигиталната реконструкција никогаш не започнува само со софтверско моделирање, особено не ако одреден простор трајно се изгуби. Овој вид на работна процедура бара истражување и проучување на достапниот материјал, кој обично е поврзан со сеќавањата и личните предмети на сопственикот. Користејќи го примерот на салонот на Јованка Броз, ова најпрво вклучуваше анализа на планот и скудниот број на фотографии, потоа одредување на димензиите на предметите што го обликувале салонот и на крајот софтверско моделирање на споменатите елементи. Резултирачката виртуелна реконструкција беше претставена на публиката користејќи го модулот за виртуелна реалност. Колку и да е технолошки иновативен и реален ваквата презентација, останува фактот дека сегашното ниво на технолошки развој не може да ги пренесе искуствата и спомените кои сопственикот ги вткал во дотичниот простор“, соопштуваат од ПР службата на галеријата. (Политика.рс)