Седници на четири собраниски комисии

Во Собранието денеска седници ќе одржат комисиите за одбрана и безбедност, за транспорт, врски и екологија, за европски прашања и Законодавно-правната комисија.

На дневен ред на Комисијата за одбрана и безбедност се измените на Законот за државјанство и на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.

Комисијата за транспорт, врски и екологија ќе расправаат за предлог – законите за изменување и дополнување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем и за измените на Законот за жичари и ски-лифтови, двата во второ читање.

На дневен ред на Комисијата за европски прашања се Предлог на закон за фитофармација, Предлог-закон за општа безбедност на производите и измените и дополнувањата на Законот за трговските друштва, сите во прво читање.

Седница ќе одржи Законодавно -правната комисија,на чиј дневен ред се предлог – законите за изменување и дополнување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем и за изменување на Законот за жичари и ски-лифтови, и двата во второ читање, како и барањата за давање на автентично толкувањена членовите 21 и 40 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19), поднесени од градоначалникот на Општина Куманово.