Се чини дека печурките „разговараат“ по дожд и тоа на необичен начин


Шумата честопати замолчува за време на дождот, за да почне да ечи со различни звуци откако ќе помине бурата. Птиците пеат, инсектите почнуваат да црцорат, а жабите кркаат. Но, луѓето не можат да слушнат некои разговори, ниту пак секогаш се работи само за комуникација меѓу животни.

Имено, во едно ново истражување, јапонските научници пронашле интригантни индикации дека некои печурки комуницираат по дожд користејќи подземни електрични сигнали. Тие ги проучувале таканаречените двобојни печурки (Laccaria bicolor): мали кафеави печурки кои растат во мешаната шума на научниот центар Каватаби на теренот на Универзитетот Тохоку во Јапонија.

L. bicolor е ектомикоризална габа која е во симбиоза со некои растенија, како што се дабовите и боровите.

Каков вид договор обично се постигнува меѓу нив? Габите им обезбедуваат на дрвјата поголемо снабдување со вода и хранливи материи, а за возврат земаат јаглехидрати. Некои претходни студии покажаа дека со помош на L. bicolor дрвјата може индиректно да се хранат со животни. Се чини дека дуото ги мами инсектите, ги убива со отров, а потоа габите го делат животинскиот азот со дрвјата.

Подземна мрежа преку која комуницира целата шума?
Додека некои микоризни габи продираат во клеточните ѕидови на нивните растенија домаќини, ектомикоризалните габи како L. bicolora наместо тоа градат подземни „обвивки“ околу надворешната страна на корените на дрвото. Овие обвивки се состојат од хифи, нишки слични на коренот кои го поттикнуваат растот на габите.

Кога хифите на микоризните габи се поврзуваат под земја, тие формираат меѓусебно поврзани системи познати како микоризни мрежи. Многу експерти веруваат дека цели шуми можат да комуницираат преку хемиски сигнали кои патуваат по корените на дрвјата и микоризните габи, додека други наведуваат дека некои популарни извештаи за овој феномен се претерани.

Претходните студии покажаа дека габите произведуваат варијации во електричните потенцијали како одговор на промените во нивната околина, со индикации дека овие сигнали може да претставуваат некаква форма на комуникација, пишува Science Alert.

На пример, во 2022 година, научниците пронајдоа модели на електрична активност кај некои печурки што може да се споредат со структурата на човечкиот говор. Во истражувањето, тие идентификуваа до 50 различни „зборови“ или пикови на електрична активност создадени од мрежи од печурки.

На печурките ставиле електроди
Иако скокови во електричниот потенцијал биле забележани кај печурките и порано, повеќето студии се фокусирале на ограничени видови печурки кои се одгледуваат на вештачки подлоги или собрани од теренот во лабораториски услови. Во новата студија, научниците прикачија електроди на група од шест L. биколор печурки кои растат на работ на шумска патека.

Тие го следеа електричниот потенцијал на печурките, измерен во миливолти (mV), околу два дена кон крајот на септември и почетокот на октомври 2021 година. Печурките првично престојуваа во сончево и суво опкружување, додека не се појави тајфун на 1 октомври и донесе 32 милиметри на дождот. Еден до два часа по врнежите, печурките почнаа да покажуваат нови знаци на активност.

„Првично, габите имаа помал електричен потенцијал. Сепак, потенцијалот почна да флуктуира по дождот, понекогаш надминувајќи 100 mV“, рече микробиолошкиот еколог Ју Фукасава од Универзитетот Тохоку. Оваа флуктуација е во корелација со промените во врнежите и температурата, според Фукусава и неговите колеги. Преносот на сигналот беше особено силен помеѓу печурките кои се наоѓаа поблиску една до друга.

Истражувањето со наслов „Електрични потенцијали во ектомикоризалната габа Laccaria bicolor по врнежи“ беше објавено во списанието Fungal Ecology.