Консултации за приоритетите и потенцијалните активности што ќе бидат финансирани во рамки на ИПА 2020

Фото: Б. Грданоски

Никола Бертолини, раководител за соработка во Делегацијата на Европската унија во Северна Македонија денеска ќе ги отвори консултациите за приоритетите и потенцијалните активности што ќе бидат финансирани во рамки на претстојниот повик за предлози, Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 2020, Инструмент за поддршка на граѓанското општество.

Поради пандемијата Ковид – 19, консултациите ќе се одржат онлајн од 09:00 часот – 10:30 часот.

Како што е најавено, повикот за предлози Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и волонтирање во локалните заедници ќе биде објавен во првиот квартал од 2021 година.

Главната цел на повикот е да го поддржи зајакнувањето на младите и нивната економска независност и да го промовира активното граѓанство на младите на локално ниво преку младински активизам и волонтирање.

Три се приоритетни сектори, каде што родовата еднаквост е присутна, а ќе бидат предмет на повикот. Тоа се младински активности за подобар просперитет и иновативност во локалните заедници, младински активизам и волонтирање во подобрување на отпорноста и зазеленување на локалната заедница и младинска работа за обезбедување социјална инклузивност на локалната заедница.