Мечка ги вознемирува жителите во Колари, Кичевско

Жителите од селото Колари, Кичевско мака мачат, последните деновиве со една голема мечка која се доближи до куќите и му се заканува особено на добитокот од оваа село.
Според тоа што јавија жители на оваа село, мечката барала храна во околината на селото и многу е агресивна.
Луѓето се попречени да ги користат пасиштата во близина на самата шума до селото , тие исто така се плашат да заминат на сечење дрва за зимскиот период.
Сега за сега не се знае дали е нанесена штета на некое од бачилата во близината на селото , особено оние кои се во самата шума до селото.