Владата на ВМРО-ДПМНЕ во ланската кампања платила 219.000 евра

Поранешната Влада на ВМРО-ДПМНЕ во 2016 година на денот на почетокот на предизборната кампања, на 21 ноември, ангажирала две странски компании специјализирани за односи со јавност и креирање стратегии, за чии услуги, согласно договореното исплатила вкупно 219 илјади евра. Нема детали и извештаи што сработиле, но парите се исплатени и тоа 73 илјади евра месечно. Договорите до кои дојде МИА, поранешната влада ги склучувала со странски компании специјализирани за односи со јавност и стратешки планирања во текот на 2016 година. Според евиденцијата, информација која кон крајот на септември ја објави портпаролот на Владата, Миле Бошњаковски, поранешната влада под ставката за привлекување странски инвестиции за период од десет години потрошила над 130 милиони евра, во кои меѓу другото спаѓаат реклами во странски, но и во домашните медиуми. Потрошени се и над 38 милиони евра буџетски пари во периодот од 2008 до 2015 година за кампањи. Но, во тој пакет профит оствариле и маргетинг агенции и некои истражувачки институти. Двата договори, во кои МИА имаше увид, поранешната влада ги склучила во ноември 2016 година. Станува збор за компаниите Мерјкури Интернешнл УК лимитид и Флајшман Хилард. Едната е со седиште во Лондон, а другата во Франкфурт.