(ВИДЕО) Плашицата се задушува поради ниското ниво на кислород во водата