„Рециклирате ли!?“: Амбасадори во еко-акција за почист кеј покрај Вардар