Повеќе од 4.000 Швеѓани си вградиле чип

Шведска – Околу 4.000 луѓе во Шведска откако таа држава со закон регулираше чипирање, искористиле таква можност меѓу палецот и показалецот од една рака да вградат био-чип.

Таков чип на „носителите“ им овозможува да плаќаат билети во превоз преку електронски пат или да отвораат врата на допир ако ја допрат само раката врз брава.

Според локални медиуми, голем број од луѓето се согласиле да вградат чип пред се поради медицински причини.