Македонија во портокалова фаза, да се избегнува директно изложување на сонце