Ишкртани таблите на личностите од „хеленското наследство“ на мостот „Око“ во Скопје

Фото: Б. Грданоски

Кусо време се гледаше на таблите под неколку скулптури на мостот „Око“ во Скопје дека тие личности се дел од хеленското наследствона оваа територија. Пердика I, Архелај I, Аминта III… добија табли дека тие се дел од античката хеленска историја, но тие денеска осамнаа ичкртани со спреј и напишано „МК“.

Македонските власти овие табли ги поставија во согласност од одредбите од Препанскиот договор потпишан со Грција.

Фото: Б. Грданоски