Дебата за новиот Закон за градење

Министерството за транспорт и врски денеска организира отворена дискусија за новиот Закон за градење, (проблематика и можни решенија и измени).

На дискусијата  ќе се обрати министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.