Одобрени нови 266 вработувања во градинките на неопределено време


​Министерството за труд и социјална политика известува дека 226 работни места во детските градинки, на кои повеќе години се вработувал кадар на определено време, се конечно сигурни, соопштија од МТСП.

Министерството за труд и социјална политика обезбеди согласност од Министерството за финансии за вработувања на неопределено време на 226 работни места во јавните установи за деца-детски градинки, за трајно испразнети работни места, a кои тековно биле пополнувани со вработувања на определено време.

„Со овој чекор МТСП ја прекинува долгогодишната состојба на несигурност и неизвесност кај вработените во градинките, но и кај
децата и родителите. Покрај тоа, а во насока на понатамошно подобрување на состојбата со кадровската екипираност во детските градинки,
Министерството за труд и социјална политика обезбеди согласност од Министерството за финансии и за нови 260 вработувања на неопределно време. За таа цел се обезбедени дополнителни средства со Буџетот за 2018 година во износ од 70.000.000 денари“, се вели во соопштението од Министерството.

Според анализите на МТСП, системското разрушување на системот на детска заштита во изминатава деценија предизвика недостаток на кадар во градинките од околу 2000 лица.