Инспекторатот дозволи: Катлановска бања се отвора за бањско лекување

Катлановска бања повторно се отвора за пациентите кои имаат потреба од бањско лекување, откако пред недели доби забрана за работа оти на диво нудела лекарски услуги.

„Во интерес на обезбедување континуиран третман за бањско лекување за пациентите, на Катлановска бања со решение  ѝ се дозволува згрижување лица, кои имаат потреба од овој тип лекување“, соопштија од Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

ДСЗИ наведува дека иницира дополнително усогласување на стандардите за згрижување на пациентите не само во Катлановска Бања, туку и во сите други бањи во државата.

Оттаму ја информираат јавноста дека до Катлановска Бања ДОО Катланово е доставено ново решение, со кое се изрекуваат дополнителни мерки, согласно констатираната фактичка состојба и доставената дополнителна документација од нивна страна во изминатиот период.

Решението е донесено согласно дополнително доставените документи од страна на Катлановска Бања и затекнатата моментална состојба со останатите бањи на територијата на РМ, како и фактот дека е направен пропуст во однос на регулирањето на здравствените услуги во бањите во постојниот Закон за здравствена заштита од 2012 година.

ДСЗИ понатаму наведува дека заради усогласување на стандардите за згрижување на пациентите во Катлановска Бања, како и во сите други бањи во државата, овие установи се задолжени во најкраток можен рок да достават елаборати за простор, опрема и кадар, со посебен фокус на одделување на здравствената, со комерцијалната дејност.