До крајот на февруари, ЕЛЕМ со тендер за купување сопствена механизација

АД ЕЛЕМ денеска соопшти дека во завршна фаза е тендерската документација за купување на сопствена механизација за ископ на јаглен во РЕК Битола со што ќе се елиминира или ќе се сведе на минимум ангажирањето на надворешни фирми.

Според направената физибилити студија од страна на Секторот за развој и инвестици во РЕК Битола, за целосна набавка на сопствена опрема ќе бидат потребни 64,5 милиони ера. Во првата фаза, сумата за набавка ќе биде 24 милиони евра и тендерот се очекува да биде распишан до крајот на февруари.

– Како што јавноста веќе е запозната, тендерот за купување механизација кој претходното раководство на АД ЕЛЕМ го распиша пред неговото разрешување, беше запрен по насока на новата Влада на Р.Македонија, поради потреба од повторна проценка на потребите кои беа наведени во документацијата за тоа што е планирано да се купи и во која количина, како и условите според кои понудувачите можат да учествуваат на тендерот. Целта на новата проценка, меѓу другото е и да се даде можност да учествуваат што повеќе фирми и да има поголема конкуренција на тендерот, односно да се елиминираат можностите за фаворизирање одредени понудувачи, се вели во соопштението.

Инаку, по повлекувањето на компанијата „Трансмет“ од договорот за ископ на јаглен, на 2 февруари е распишан нов тендер, а до изборот на новата компанија, ископот ќе го врши фирмата „Пелистер“ со која е склучен привремен договор.

– За да се покрие периодот од три месеци до избор на нова фирма кој ќе се изврши преку јавна е-аукција, склучен е привремен договор за ископ согласно Законот за јавните набавки кој предува услови од крајна итност , за да може да продолжи производството на електрична енергија во РЕК Битола, се појаснува во соопштението.

За привремениот договор понуди доставиле пет компании и првичната цена изнесувала 100 денари за гигаџул(ден/ ГЈ), а последната понудена цена, на која и бил склучен договорот со фирмата „Пелистер” изнесувала 87,80 ден