ДИК објави аудио упатство за гласање на лица со оштетен вид

Државната изборна комисија на својата веб страница објави аудио упатство за гласање на лицата со оштетен вид на референдумот на 30 септември.

Во упатството детално се општува постапката како слепите и лицата со оштетен вид можат да го остварат правото на гласање на референдумот.

Упатството е достапно на следниот линк: https://drive.google.com/file/d/1Iod6KKdUkjSZNDWjrf-312kHIKAt-CLC/view