Годинава нема да се додели Државната награда „Мито Хаџи Василев – Јасмин“

Поради неспроведување на процедурата од страна на Комисијата за избори и именувања и Собранието на Република Македонија за избор на Одборот за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев – Јасмин“ за 2017 година, којшто требаше да го распише Конкурсот и да ги спроведе постапките за избор на наградените, годинава оваа државна награда не може да се додели, соопштува министерството за култура.

„Со оглед на фактот дека во почетокот на август беа распишани Локалните избори 2017, а според укажувањата на Државната комисијата за спречување на корупцијата, Собранието на Република Македонија ги прекина парламентарните седници и комисиските расправи се до завршување на изборниот период. Со тоа се пробиени законските рокови и за конкурсот, што според Законот треба да трае од 1 до 31 октомври, како и за донесување Одлука од страна на Одборот. Поради овие причини, наградата „Мито Хаџи Василев – Јасмин“ во 2017 година нема да биде доделена. Мандатот на претходниот Одбор за доделување на оваа државна награда заврши на 9 јуни 2017 година. Претходниот состав на Собранието на Република Македонија, на 9 јуни 2015 година донесе Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда “Мито Хаџи Василев – Јасмин” под број 08-2491/1, со времетраење на мандатот од две (2) години, врз основа на член 12, ставoви 2, 3 и 4 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ“ бр.52/06, 54/07 и 74/12)“, соопштува министерството.

Тие апелираат до Собранието на РМ во најскоро време да го спроведе изборот на членови на Одборот за доделување на оваа државна награда, со што нејзиното доделување за наредната година нема да биде доведено во прашање.

Државната наградата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ се доделува на поединци за остварувања во областа на публицистиката и новинарството. Согласно со член 7 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.“ бр.52/06 и 54/07), во една година можат да се доделат најмногу две награди.

Награда ја доделува Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“, кој го избира Собранието на Република Македонија, на предлог на Комисијата за избори и именувања. Одборот е составен од претседател и 12 члена, кој распишува конкурс и донесува Одлука за доделување на наградата. Конкурсот трае од 1 до 31 октомври.

Државната награда се врачува во Собранието на РМ на 21 декември – денот на раѓањето на Мито Хаџи Василев-Јасмин.