(Во живо) Прес конференција на Инспекцискиот совет