Во Македонија има 48 пензионери со пензија над 53.000 денари

Во септември годинава имало 243 пензионери со пензија над 51.000 денари. 48 пензионери го земале највисокиот износ од 53.691 денари, покажуваат последните податоци на Фондот за пензиско. Или вкупно 1.303 пензионери во земјава се водат како пензионери со највисоки пензии, а распонот на нивните месечни примања по основ на пензија е од 39.592 до 53.691 денари во зависност од годината кога го стекнале правото. Најголем дел или 907 се со пензија од 41.244 денари.

Вкупниот број на пензионери пак се намалил на 322.854 лица додека просечната пензија во септември изнесувала 15.514 денари.

Најнизок износ на пензија земале 75.445 пензионери, од кои 57.846 пензионери за остварено право од 01.01.2002 година до денешен датум. Останатите 17.599 се за оставрено право до 1996 и за периодот 1997- 2002 година. Најнискиот износ на пензија за најголемата група на корисници на ова право се движи од 10.240 денари до 11.427 денари, во зависност од групата на која што припаѓаат, пишува порталот Пари.