Почина Фахри Каја – поет, раскажувач, литературен критичар, антологичар, новинар и преведувач

Почина Фахри Каја – поет, раскажувач, литературен критичар, антологичар, новинар и преведувач, роден во Куманово, 1930.

Каја беше учител, новинар, главен и одговорен уредник на в. „Бирлик”, уредник на „Сеслер”, општествено-политички работник, секретар за информации при Извршен совет на СРМ, пратеник на РС на СРМ, два мандата член на Претседателството на СРМ, член на Македонскиот ПЕН-центар, член на ДПМ од 1956 година.

Литературните творби му се преведени и на македонски јазик. Составувач е на антологиите Современа турска поезија, 1985, Избор раскази од турски автори, 1985, Антологија раскази на турските раскажувачи од Југославија, 1990, Антологија на современа турска поезија во Југославија, 1992.

Каја е автор и на повеќе публикации: Првите чекори, 1952, Гласовите од селото, 1958, Довидување, 1963, Среќно, 1978, Детски соништа, 1991, Есеи и критики, 1994, Госпоѓица, 1996, Попладневно сонце, 1998. ЛИТ.: Абдüлкадир Хаѕбер, Македонѕа ве Косова Тüрклеринин Едебиѕатџ, Истанбул, 2001; Ф. Каѕа, „Сецме Ѕазџлар”, Бирлик, Üскüп, 1994. А. Аго Натпревар во кајак на брзи води на реката Треска.

Погребан ќе биде утре, во Истанбул.