Пет финансиски гиганти во САД купија злато за две милијарди долари

Морган Стенли, Банка на Америка, УБС, Велс Фарго и Блекрок ги зголемија своите златни резерви за речиси две милијарди долари во првите три месеци од годината на вкупно – повеќе од седум милијарди долари, јави радиото БФМ.

Со секоја криза, скапоцениот метал го консолидира статусот како засолниште. Од почетокот на пандемијата Ковид-19, повеќето инвестициски банки и менаџери на средства имаат позитивно предвидување за златото. Покрај тоа, тие се преселија од зборови на дела, рече Лоран Шварц, директор на Националната агенција за злато.

Во првите три месеци од годината резервите злато на петте американски финансиски гиганти се зголемија за вкупно 1,95 милијарди долари. Податоците се достапни од Комисијата за хартии од вредност, регулаторот на берзата во САД.