Објавена „(И)стории од долапот – избор од македонската народна еротика“

Во издание на книгоиздателството Ми-Ан излезе од печат изборот од македонската народна еротика „(И)стории од долапот“. Изборот и предговорот се на Ана Мартиноска.

Во книгата се презентирани македонски еротски приказни, песни, гатанки и пословици. Мартиноска вели дека книгата е значаен придонес во македонската фолклористика и претставува осветлување на овој не многу истражуван феномен од народната традиција.

– При составувањето на оваа антологија, како и на претходната, при изборот на материјалите се водев од неколку принципи, и тоа од историскиот, што го прикажува постоењето на еротскиот фолклор од дамнешни времиња кога не секогаш бил дел од официјалната народна култура, па сѐ до некои посовремени форми, а уште повеќе од жанровиот принцип што го докажува присуство на еротски форми во сите жанрови на македонското народно творештво, почнувајќи од приказните и анегдотите, преку поезијата, па сѐ до не-кои од кусите фолклорни жанрови. Во секоја жанровска категорија умотворбите се подредени по азбучен ред. Тие се преземени од по-веќе извори и собирачи, од различни временски позиции и од по-веќе краеви во Македонија, од Прилеп, Охрид и Кочани, па сѐ до Струмица и Злетово, вели Мартиноска за книгата „(И)стории од долапот – избор од македонската народна еротика“.

Ана Мартиноска (Скопје, 1972) е професорка и научничка во областа на фолклорот, литературата и културата, колумнистка на родови и културолошки теми, феминистка. Дипломирала, магистрирала и докторирала на Филолошкиот факултет на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Од 1996 год. д-р Мартиноска е вработена во Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.