Нивоата на реките под декемврискиот просек

Фото: Б. Грданоски

Нивоата на сите реки во земјава се под просекот за декември, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Драстично е намалувањето на Црн Дрим кај Ложани и на Треска кај Македонски Брод.

Охридското и Преспанското Езеро не бележат поголеми промени од вчера. И таму се под декемврискиот просек.