За еден милион евра: Ќе се реставрира северозападниот бедем на локалитетот „Стоби“

Како еден од четирите капитални проекти според Проектот за конзервација и реставрација е реставрацијата на северозападниот бедем на локалитетот „Стоби“ и ќе изнесува околу милион  евра.

Директорот на НУ „Стоби“ Спасе Перовски изјави дека неговата  реализација ќе  овозможи заштита на споменик на културата од римскиот и доцноантичкиот период и нова содржина за презентација која ја подобрува визурата и ја зголемува импресивноста на локалитетот.

Перовски рече дека со реализацијата на проектот ќе се постигнат споменатите цели кои директно ќе влијаат на зголемувањето на бројот на посетители.

– Северозападниот бедем на „Стоби“ е долг околу 324 метри, широк е од 2,4 метри до пет метри на местата каде што е удвоен. Сочуван е во височина од три-четири метри и има пет кули. Бедемот е првото нешто кое го забележува секое лице кое се движи по автопатот, локалниот пат или железничката пруга. Со реализацијата на проектот ќе се постигнат споменатите цели кои пак директно ќе влијаат на зголемување на бројот на посетители, појаснува Перовски.

Тој потенцира дека тие како институција, од 2010 година од кога е откриен бедемот, тие речиси секоја година бараат од надлежното Министерството за култура за негова реставрација како еден од четирите капитални проекти за реставрација, но средства за негова реализација досега немаат добиено.

-Ние од Министерството за култура со години бараме средства за неколку покрупни проекти како одбранбените ѕидини, театарот и Епископската базилика. Но, нивната реализација го надминува севкупниот годишен буџет на Министерството за целата заштита на културното наследство на ниво на државата. Поради тоа, овие проекти се реализираат парцијално со одредени суми кои се доделуваат секоја година. Финансирањето на реставрацијата на одбранбениот ѕид досега не е влезено во годишната програма на Министерството и воопшто не е почнат процес на негова реставрација од 2010 година кога бедемот е откриен па се до денес, појаснува Перовски.

Тој информира  дека НУ „Стоби“ како посебен правен ентитет што се грижи исклучиво за Стоби има обврска да обезбеди и дополнителни средства за реализација на проекти надвор од годишната програма на Министерството за култура

– Поради тоа ние аплицираме редовно и на сите конкурси од разни донатори, а  кои нудат потенцијални средства,така неодамна конкуриравме и за добивање  средства за реализација на овој проект преку  Швајцарската агенција за развој и поддршка. Но, на Регионалните форуми во Велес  при гласањето на присутните претставници од локалната власт и невладиниот сектор, од девет општини од Вардарскиот регион,  овој проект за ѕидините на „Стоби“, за жал беше рангиран  на четврто место.Со тоа не влезе во трите приоритетни, а  од кои еден ќе се финансира, нагласиПеровски.

Тој потенцира дека имајќи го предвид огромното значење на „Стоби“ како културно богатство и неговиот исклучителен капацитет за културен туризам и промоција на регионот, покрај државата потребно е  локалните власти од околните општини да обезбедат поголема поддршка за развој на Стоби.

-Подршката на проектите за реставрација на „Стоби“, ќе има директно влијае врз социо-економскиот развиток на регионот преку привлекување на поголем број туристи и вработување на локалното население во презентацијата, потенцира Перовски.