(Во живо) Прес на инспекцискиот совет

Денеска,  со почеток во 13 часот прес-конференција ќе одржи претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска, заедно со Стојко Пауновски – директор на Државен пазарен инспекторат, Иринка Сотирова Бухова – директорка на Државен санитарен и здравствен инспекторат, Висара Риза – директорка на Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД), Аљајдин Хавзиу – директор на Државен инспекторат за труд, Руфат Хусеини – директор на Државен инспекторат за транспорт и Зоран Атанасов – директор на Агенција за храна и ветеринарство.

Проследете ја во живо: