Стапи во сила правилникот за 20 отсто зеленило околу објектите

ДОМ како зелена партија го поздравува објавувањето на Правилникот за планирање, подигање и одржување на зеленилото во Службен весник и неговото стапување во сила.

– Овој подзаконски акт е алатка која определува јасни правила за постапување на државните и локалните институции при донесувањето на урбанистичките планови и третманот на урбаното зеленило во нив. Со него добиваме уште една алатка за борба против корупцијата и урбаната мафија, а урбаното зеленило станува видливо и заштитено, надвор од дофатот на градежниот бизнис! – стои во реакцијата на ДОМ.

Правилникот за зеленило е изготвен од Министерството за животна средина и просторно планирање, како обврска од Законот за урбано зеленило, донесен на почетокот на 2018 година. Изработен е во инклузивна процедура со работна група од претставници на институции на државно и локално ниво, како и со граѓански организации.

Утврдени се детални постапки за изработка и јавно објавување на зелен катастар, на Стратегија за развој на зеленилото, како составен дел од секој Генерален урбанистички план, на Основен план за подигање и развој на зеленилото, како и на Годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото.

За потсетување, Законот за урбано зеленило обврзува на изработка на зелен катастар и обезбедување задолжителни 20 отсто зеленило на градежна парцела, како и 25 квадратни метри по жител на ниво на град. Но законот нецелосно се спроведува поради неусогласеност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, како и немање соодветен правилник. Во собраниска процедура е новиот Закон за урбанистичко планирање, каде со голем број амандмани се води битка за конечно внесување на стандардите од Законот за урбано зеленило и во овој основен закон.