Попис 2021: Дури 98,4 отсто живеат во брачна заедница


Фото: Б. Грданоски

Државниот завод за статистика денес објави нов сет на податоци од Попис 2021 кои се однесуваат на брачниот статус на населението, бројот на живородени деца и миграциите внатре во државата.

Според Пописот 2021, во вкупното резидентно население на возраст од 15 години и повеќе, според брачниот статус, 23,8 отсто се неженети/немажени, 65,3 отсто се мажени/женети, 7,2 отсто се вдовци/вдовици и 1,6 отсто се разведени. Регистрирани се и вкупно три случаи на вдовци/вдовици и 13 случаи на разведени во возрасната група од 15 -19 години.

Во вкупното резидентно население на возраст од 15 години и повеќе, 98,4 отсто живеат во брачна заедница, а 1,6 отсто во вонбрачна заедница.

81,1 отсто од вкупното резидентно население изјавиле дека не се селеле (автохтоно население), а 11,7 отсто дека се доселиле во местото на вообичаено живеење.

Според местото на раѓање, 90 отсто од вкупното резидентно население се родени во земјава.