Народна банка распиша тендер за десетденарки со новото име на државава


Народна банка на Република Македонија распиша тендер за набавка на книжни пари изработени од полимер со апоенска вредност од 10 денари.
Во тендерската документција се вели дека дизајнот вклучува и промена на името Народна банка на Македонија во Народна банка на Република Северна Македонија, како и дека НБРМ се менува во НБРСМ секаде каде што се споменува на парите.
Критериум за доделување на договорот е најниската цена, а понудите ќе се отвараат на 15 мај.