Избрани нови членови на ДПМ


Фото: Б. Грданоски

Претседателството на Друштвото на писателите на Македонија со тајно гласање избра нови членови на ДПМ.

За нови членови избрани се Габриела Стојаноска – Станоеска, Сашо Огненовски, Славица Урумова – Марковска, Игор Ангелков, Ирена Јурчева, Сузана Мицева, Милена Ристова –Михајловска, Ахмет Селмани и Владо Јаневски, соопшти ДПМ.