Драган Илиевски нов в.д. директор на ЗОО Скопје


 

Драган Илиевски е нов в.д. директор на ЗОО Скопје. Илиевски има повеќе од 20 години работно искуство на раководни позиции во приватниот сектор. Дипломиран машински инженер е на Машинскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а има завршено магистерски студии по Економија. 

Илиевски доаѓа на позицијата по разрешувањето на претходниот В.Д Директор Кристијан Стаменов.