Каде живеат најубавите луѓе во Европа?


Кога странските туристи прв пат посетуваат некоја европска земја, тие се воодушевени од ноќниот живот, но и од убавите жени.
Еден картограф решил да објави мапа за најубавите луѓе во Европа, врз основа на одговори од 1926 испитаници.
Според одговорите, најубавите жени се од Шведска (518),, па Франција (134), и на трето место Шпанија (103).
Во однос на балканските земји, први се жените од Романија (37) , па Унгарија (30), Хрватска (25) па Србија (17).