(Во живо) Пресуди за „27 Април“

Проследете ги во живо пресудите за 27 Април, за 17 обвинети.